Mini symposium Vijftien jaar interventieontwikkeling – waar staan we nu?

15 april, 2024
Featured image for “Mini symposium Vijftien jaar interventieontwikkeling – waar staan we nu?”

Van intervisiegroep rond mentaliseren in vaktherapie o.l.v. Wijntje van de Ende naar FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie.

 Op 4 april organiseerde het Kennisnetwerk ArVT een eerste (mini-)symposium. Hiermee vierden we wat bereikt is sinds de start in 2009 met de landelijke discipline-overstijgende intervisiegroep, namelijk; De eerste geaccordeerde CPMO-modules-beeldend en muziek; de oprichting van het  FVB Kennisnetwerk ArVT; Publicaties als het Basisboek en eerste Praktijkboek en allerlei artikelen en recensies; CPMO-modules van de andere disciplines. En: naast het bestuur en een grote groep actieve betrokkenen. Deze veertig ondersteunende vaktherapeuten denkt, schrijft, presenteert en traint mee, en vormt daarmee het hart van het Kennisnetwerk ArVT. Met het symposium wilden we ook hen bedanken en inspireren, en een podium geven zich te presenteren.

Het werd een geslaagde dag waarin drie sprekers ons in de ochtend hebben gevoed met wetenschappelijke kennis en onderbouwing, en  we elkaar in de middag onthaalden met leuke sketches en muziek en ondertussen vanuit de verschillende ArVT-werkgroepen hoorden wat hen beweegt. Een zonnige wandellunch en afsluitende borrel maakten de dag compleet.

De eerste spreker, Prof. Dr. Susan van Hooren, benadrukte het belang van verbinding en samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Een interventieontwikkeling zoals de ArVT, komt op een punt waarop de mensen van de werkvloer de wetenschappelijke kennis nodig hebben om verder te komen. Zodat onderzoek gaat uitwijzen dat we doen wat zeggen dat we doen qua interventie en dat wordt getoetst dat we ook bereiken wat we denken dat we bereiken, dus dat de interventie effectief is. Of natuurlijk: of er nog verbeteringen nodig zijn, in de beschrijving, in het overdragen van ArVT of in de uitvoering? Susan inspireerde ons met kennis en voorbeelden en stimuleerde ons om door te zetten en vol te houden, en zij wil ons blijven ondersteunen.

De tweede spreker van Liesbeth Bosgraaf, beeldend therapeut MA. Liesbeth onderzoekt beeldende therapie in haar promotieonderzoek. Zij verwerkt op die moment haar onderzoeksuitkomsten tot het  vierde en vijfde artikel waarin een procesevaluatie en een eerste effectonderzoek van ArVT -beeldende therapie worden gepresenteerd. Liesbeth haar uitkomsten zijn hoopgevend en richtinggevend voor ons als Kennisnetwerk.

Als derde spreker vertelde Dr. Ingrid Pénzes vanuit neurowetenschappelijk  perspectief over de integratieve en regulerende werking van vaktherapie. Zij bracht ons belangrijke wetenschappelijke kennis over de relatie tussen fysiek en zintuigelijk ervaren en handelen in vaktherapieën en geestelijke gezondheid.

De enthousiaste en dankbare reacties vanuit de toehoorders op deze drie sprekers waren veelzeggend. Susan, Liesbeth en Ingrid hebben het Kennisnetwerk ArVT zeker geïnspireerd.

Na de wandellunch volgden korte ludieke presentaties uit onze eigen kring:

Lenette Raaijmakers en Annette Nolen presenteerden de CPMO-ArVT-spel module, waarin een paar belangrijke nieuwe aanpassingen in de theorie werden belicht. De module is bijna klaar om te worden ingediend.

Anneke Wiggemans, Lily Musters en Kim Versteeg en Loes Broere en Michiko Bos gaven speelse en muzikale presentaties over het verloop en de vorderingen van de Praktijkboeken ArVT-Spel, -PMT en -Muziek.

Daarna werden de veranderingen in de “ArVT in de Praktijk”-bijeenkomsten uitgespeeld door Ciska Mertens en Freya Hooijer. Deze casuïstiek- en werkvorm-besprekingen zijn uitgebreid en geven we inmiddels in het hele land op diverse plekken met een grote groep begeleiders.

Ingeborg Grootendorst en Karin van Sabben brachten met muziek ten gehore hoe de onderzoekswerkgroep van het Kennisnetwerk-ArVT bruggen bouwt tussen de bachelor studenten, masterstudenten en contacten legt met KenVak.

 

Kortom: het eerste mini-symposium was een leerzaam feestje voor ons allemaal. We kunnen voort: op naar een volgend ArVT-symposium!

 


Share:
Image

Ontvang onze

nieuwsbrief

Affectregulerende Vaktherapie is volop in ontwikkeling! Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang drie keer per jaar ons laatste nieuws.