Affectregulerende Vaktherapie

Over de interventie

ArVT is bedoeld voor kinderen en jongeren (en volwassenen) met affectregulatieproblemen. Affectregulatieproblemen ontstaan door een verstoord verlopen emotionele en mentale (vroege)ontwikkeling. Deze verstoring kan ontstaan door kind,- ouder,- of omgevingsfactoren. Affectregulatieproblemen worden zichtbaar in probleemgedrag (internaliserend en externaliserend). Opvallend zijn de fysieke gespannenheid, de korte aandachtsspanne en het niet kunnen delen (non-verbaal en verbaal) over emoties.

ArVT wordt door vaktherapeuten ingezet, in samenwerking met opvoeders, begeleiders en leerkrachten.

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image

  Het inzetten van het vaktherapeutische middel (muziek, beeldend, drama, spel, bewegen, dans) heeft een grote meerwaarde in de behandeling, omdat een deel van de behandeling op non-verbaal niveau plaatsvindt.

  Opvoeders, begeleiders en leerkrachten worden altijd meegenomen in een ontwikkelingsgerichte benadering. Zij leren regulerend reageren op probleemgedrag en affectief reageren op onderliggende (onbewuste) gevoelssensaties. De samenwerking tussen vaktherapeut en andere professionals bevorderd de transfer van de behandeling.

  Image

  Het hoofddoel

  Het hoofddoel van ArVT is toename van het affectregulerend vermogen. Het denken over emoties en gedrag wordt als het ware 'wakker gemaakt.'

  Het affectregulerend vermogen betekent het kunnen opmerken en (basaal) verdragen van lichamelijke sensaties, gevoelens en behoeften.

  Het vermogen om de eigen affecten te (kunnen) reguleren is voorwaardelijk voor de emotionele en mentale ontwikkeling

  Image

  Gefaseerd werken

  De behandeling wordt gefaseerd ingezet. De therapeut zal in toenemende mate de zelfregulatie van de client aanspreken maar begint met de verantwoordelijkheid van het verloop van de sessie helemaal naar zichzelf toe te trekken.

  De therapeut is er voortdurend op gericht de nieuwsgierigheid van de client te bevorderen maar overspoeling te voorkomen.

  Spanningsregulatiefase

  De therapeut biedt externe regulatie en helpt de client steun, sturing en begrenzing te verdragen.

  Aandachtsregulatiefase

  De therapeut biedt co-regulatie en helpt de client  fysiek-zintuiglijke ervaringen gewaar te worden.

  Affectregulatiefase

  De therapeut blijft co-regulatie bieden maar spreekt meer en meer de zelfregulatie van de client aan. Client en therapeut zoeken samen naar taal waarmee de client kan onderscheiden en delen over gevoelens.
  Image

  Een interventie gevormd in de praktijk

  ArVT is in de praktijk ontwikkeld. Wijntje van der Ende is in 2009 gestart met een landelijke intervisiegroep. De intervisiegroep wilde begrijpen hoe vaktherapie bijdraagt aan het bevorderen van de mentale ontwikkeling.

  In 2015 werd de intervisiegroep een kennisnetwerk, alle vaktherapeutische disciplines waren inmiddels aangesloten. In 2020 werd het Basisboek Affectregulerend Vaktherapie uitgegeven en in 2023 het ArVT Praktijkboek beeldend. Inmiddels wordt ArVT in veel instellingen en vaktherapie praktijken aangeboden. Effect onderzoek loopt.

  Image

  Transdiagnostisch

  ArVT biedt een transdiagnostisch kader waarmee bij diverse doelgroepen, al dan niet met een diagnose/classificatie behandeld gewerkt wordt aan de bevordering  van het affectregulerend vermogen.

  Als in de vroege jeugd de emotionele en mentale ontwikkeling verstoord is verlopen en het affectregulerend vermogen niet is ontwikkeld, kan dit op latere leeftijd problemen geven bij de ontwikkeling van zelfregulatie (Schmeets, 2003). Het kan ook andersom; psychopathologie kan leiden tot verstoringen in het affectregulerend vermogen. Het gewaarworden van lichamelijke sensaties, het opmerken van emoties en het denken en praten over emoties en gedachten lijkt een onontgonnen terrein.

  Image

  Ontvang onze

  nieuwsbrief

  Affectregulerende Vaktherapie is volop in ontwikkeling! Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang drie keer per jaar ons laatste nieuws.