Affectregulerende Vaktherapie

Over de interventie

ArVT is bedoeld voor kinderen en jongeren (en volwassenen) met probleemgedrag voortkomend uit een verstoord verlopen emotionele en mentale ontwikkeling. Opvallend is de fysieke gespannenheid, de korte aandachtsspanne en het niet kunnen delen over emoties. 

ArVT wordt door vaktherapeuten ingezet, in samenwerking met opvoeders, begeleiders en leerkrachten.

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image

  Het inzetten van het vaktherapeutische middel (muziek, beeldend, drama, spel, bewegen, dans) heeft een grote meerwaarde in de behandeling, omdat een deel van de behandeling op non-verbaal niveau plaatsvindt.

  Opvoeders, begeleiders en leerkrachten worden altijd meegenomen in een ontwikkelingsgerichte benadering. Zij leren regulerend reageren op probleemgedrag en affectief reageren op onderliggende (onbewuste) gevoelssensaties. De samenwerking tussen vaktherapeut en andere professionals bevorderd de transfer van de behandeling.

  Image

  Het hoofddoel

  Het hoofddoel van ArVT is toename van het affectregulerend vermogen. Het denken over emoties en gedrag wordt als het ware 'wakker gemaakt.'

  Het affectregulerend vermogen betekent het kunnen opmerken en (basaal) verdragen van lichamelijke sensaties, gevoelens en behoeften.

  Het vermogen om de eigen affecten te (kunnen) reguleren is voorwaardelijk voor de emotionele en mentale ontwikkeling

  Image

  Gefaseerd werken

  De behandeling wordt gefaseerd ingezet. De therapeut zal in toenemende mate de zelfregulatie van de client aanspreken maar begint met de verantwoordelijkheid van het verloop van de sessie helemaal naar zichzelf toe te trekken.

  De therapeut is er voortdurend op gericht de nieuwsgierigheid van de client te bevorderen maar overspoeling te voorkomen.

  Spanningsregulatiefase

  De therapeut biedt externe regulatie en helpt de client steun, sturing en begrenzing te verdragen.

  Aandachtsregulatiefase

  De therapeut biedt co-regulatie en helpt de client  fysiek-zintuiglijke ervaringen gewaar te worden.

  Affectregulatiefase

  De therapeut blijft co-regulatie bieden maar spreekt meer en meer de zelfregulatie van de client aan. Client en therapeut zoeken samen naar taal waarmee de client kan onderscheiden en delen over gevoelens.
  Image

  Een interventie gevormd in de praktijk

  ArVT is in de praktijk ontwikkeld. Wijntje van der Ende is in 2009 gestart met een intervisiegroep. De intervisiegroep wilde begrijpen hoe vaktherapie bijdraagt aan het bevorderen van de mentale ontwikkeling.

  In 2015 werd de intervisiegroep een kennisnetwerk, alle vaktherapeutische disciplines waren inmiddels aangesloten.

  Image

  Transdiagnostisch

  ArVT biedt een transdiagnostisch kader en werkwijze, waarmee bij diverse doelgroepen, problematieken en diagnosen/classificaties gewerkt kan worden aan het bevorderen van het affectregulerend vermogen.

  Als in de vroege jeugd de affectregulatie verstoord is verlopen en het affectregulerend vermogen niet is ontwikkeld, geeft dit op latere leeftijd problemen met zelfregulatie (Schmeets, 2003). Psychopathologie kan leiden tot verstoring in de affectregulatie. Maar dit kan ook andersom; een verstoord verlopen affectregulatie kan op leiden tot psychiatrische problemen.

  Image

  Ontvang onze

  nieuwsbrief

  Affectregulerende Vaktherapie is volop in ontwikkeling! Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang drie keer per jaar ons laatste nieuws.